Informationer

Nyheder / InformationerInformationer fra bestyrelse:

***

PERSONDATAFORORDNING 25.5.18

Den nye forordning om beskyttelse af persondata er trådt i kraft.  Det skete helt præcist den 25. maj 2018, og bestyrelsen skal hermed meddele, at de personlige data, vi ligger inde med, nemlig navn, adresse, telefon og e-mail, udelukkende bruges til at kontakte medlemmer af Grundejerforeningen Ørnehøj personligt og/eller til udsendelse af nyhedsmail. I kan til enhver tid bede os om ikke længere at bruge og behandle jeres personlige data som beskrevet - skriv i givet fald en mail til os på:

kontakt@oernehoejen.dk

***


2019:


Generalforsamling Søndag d. 16. juni 2019 Kl. 10.00

Værkstedsskolen Ørnehøj, Ørnehøjgårdsvej 11, Bakkebølle Strand.


Husk!


Forslag der ønskes optaget / behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt / gerne på mail (kontakt@oernehoejen.dk), så det senest er bestyrelsen i hænde d. 1. maj i følge vores vedtægter §7.


***


Aktivitetsplan for 2019:


Onsdag den 01-05-2019:

Sidste frist for aflevering af skriftlige forslag til generalforsamlingen.


Lørdag den 11-05-2019 Kl. 10.00

Strandrensning / Bade -og bådebro udlægges


Søndag den 16-06-2019

Generalforsamling

Indkaldelse udsendes i følge vores vedtægter


Søndag den 23-06-2019

Sankt Hans, bålet tændes kl. 21.30


Lørdag den 26-10-2019

Bade -og bådebro tages ind


***

2018:


Generalforsamling Søndag d. 17. juni 2018 Kl. 10.00

Husk!

Forslag der ønskes optaget / behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt / gerne på mail (kontakt@oernehoejen.dk), så det senest er bestyrelsen i hænde d. 1. maj i følge vores vedtægter §7.

***

Aktivitetsplan for 2018:

Tirsdag den 01-05-2018:

Sidste frist for aflevering af skriftlige forslag til generalforsamlingen.

*

Lørdag den 12-05-2018 kl. 10:00: 

Bade-og bådebro, udlægning og strandrensning.

Vi starter med udlægning af bade / bådebro og strandrensning, samt mindre opgaver.

Mød op med trillebør, skovl, rive, greb og godt humør. Bestyrelsen leder arbejdet og byder på lidt at drikke og spise.

*

Søndag den 17-06-2018 kl. 10:00:

Her afholder vi den årlige generalforsamling. Indkaldelsen hertil udsendes i henhold til vedtægterne.

*

Lørdag den 23-06-2018:

Skt.Hans-aften. Vi tænder bålet på fællesarealet ved badebroen kl. 21:30. Tørt brændbart haveaffald og tørt hækkeafklip kan lægges på bål pladsen fra lørdag den 26-05-2018 til og med søndag den 10-06-2018. Rødder, træstammer og byggematerialer må IKKE lægges på bålet. Kun medlemmer af grundejerforeningen Ørnehøj må henlægge brandbart materiale på bålet.

*

Lørdag den 13-10-2018 kl. 10:00:

Nedtagning af bade-og bådebro. Heraf slutter vi badesæsonen, som forhåbentlig har været en sommer uden regn og med masser af solskin.

***

Veje august 2017 / Forår 2018:

P.gr.a. meget kraftigt og vedvarende regn i 2017, er det gået ud over nogle af vores veje, det gælder især Ørnehojgådsvej. Vi vil tage kontakt til det firma som sidst reparerede vejene og få en "snak" om hvad vi evt. kan gøre for at få vejene til at holde bedre i fremtiden, vi skal jo nok regne med at vejret fremover måske vil vise sig fra den dårlige side, med hensyn til meget regnvejr, som betyder meget vand på vejene.

***

2017:


Ekstraordinær generalforsamling:

Der holdes ekstraordinær genaralforsamling lørdag d. 22. juli Kl. 10.00 Kastaniegårdsvej 22,

I henhold til vedtægterne §7 stk. 4 og § 8 stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling

 

Den afholdes lørdag d. 22/7 2017 kl. 10.00 Kastaniegårdsvej 22, Bakkebølle Strand.

 

1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetæller.  3 Det af bestyrelsen fremsatte forslag i forbindelsen med den nye lokalplan om tilladelse til at sælge arealet for enden af Lungeurtvej matr. 6f, blev ved generalforsamlingen den 18/6 2017 vedtaget  med 29 stemmer for ( een vedfuldmagt) og 1 undlod at stemme. Ingen stemte imod. Da forslaget kræver, at mindst 2/3 af grundejerforeningens medlemmer stemmer for, blev forslaget ikke vedtaget endeligt. Derfor indkaldes i henhold til vedtægterne til denne ekstaordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal eller forkastes. Det oprindelige forslag vedlægges til orientering. Et medlem kan udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt

 

Ved generalforsamlingen bliver der serveret kaffe. 

 

På bestyrelsens vegne med venlig hilsen Egon Andersen Formand

***

Generalforsamling:


Generalforsamling juni måned 2017 / indkaldelse Download her 

Husk!

Forslag der ønskes optaget / behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt / gerne på mail (kontakt@oernehoejen.dk), så det senest er bestyrelsen i hænde d. 1. maj i følge vores vedtægter §7.

***

Aktivitets plan

2017


Grundejerforeningen har i år eksisteret i 40 år og derfor synes bestyrelsen også det skal fejres lidt hen over sommeren.

Bestyrelsen håber at i vil deltage i dette og i de nødvendige aktiviteter.


29.04.2017 kl.1000

Vi starter med klargøring af badebroen og af bådebroen og strandrensning og andre mindre opgaver.

Mød op med trillebør, skovl, rive og greb.

Grundejerforeningen leder arbejdet og byder på lidt at drikke og spise.


01.05.2017

Det er sidste frist for aflevering af forslag til generalforsamlingen.


18.06.2017 kl. 1000

Generalforsamling på Værkstedsskolen Ørnehøj.

Indkaldelse hertil udsendes i henhold til vedtægterne.


23.06.2017 kl. 21.30

Skt. Hansaften, hvor vi tænder bålet på fællesarealet ved badebroen.

Tørt brændbart haveaffald og tørt hækkeklip kan lægges på bålpladsen fra 01.06. 2017 Husk! ingen rødder, træstammer og byggematerialer må lægges på bålet.


I anledningen af vores 40 års jubilæum vil der til grundejerforeningens medlemmer blive serveret lidt spise og drikke (max 2 personer pr. parcel).

Andre gæster kan købe mad og drikkelse så længe lager haves.


30.09.2017 kl.10.00

Nedtages elementerne fra bade- og bådebroen.

***

Veje / Grønne områder:


veje

2015

Download her

2016

Download her

2017

Download herGrønne områder

2016

Græsaftale - download her

Gæsaftale/kort - Download her

***

Informationer fra Vandværket:


Bakkebølle Strand Vandværk

Formand

Marianne Andersen

Frugthaven 26

4760 Vordingborg

Tlf.

20750576

Mail:

fmd@bbstrandvand.dk

Hjemmeside:

www.bbstrandvand.dk


Bestyrelsesliste download her


Driftforstyrelser vand, kontakt - Download her

***

Grundejerforeninger i Bakkebølle:


Links til de andre grundejerforeninger i området


http://gfbakkeboellestrand.dk/


Informationer fra fællesmøder med de andre Grundejerforeninger

Fællesmøde   4/7 2015 - Download her

Fællesmøde 26/9 2015 - Download her


***

Informationer fra Vordingborg Kommune:


2016

Høring om vindmøller -

Download her

Download her***


Generalforsamlinger:Juni 2019

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2018 - download her

Budget 2020 - downloadher

Bestyrelse valgt 17/6 2019 - download her

***

Juni 2018

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2017 - download her

Budget 2019 - download her

Bestyrelse valgt 17/6 2018 - download her

***

Juni 2017

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2016 - download her

Budget 2018 - download her

Bestyrelse valgt 18/6 2017 - download her

Juli 2017

Referat - Ekstraordinær Generalforsamling - download her

***

Juni 2016

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2015 - download her

Budget 2017 - download her

Bestyrelse valgt 19/6 2016 - download her

***

Juni 2015

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2014 - download her

Budget 2016 - download her

Bestyrelse valgt 21/6 2015 - download her

***

Juni 2014

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2013 - download her

Budget 2015 - download her

Bestyrelse juni 2015 - download her

***

Juni 2013

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2012 - download her

Budget 2014 - download her

Bestyrelse jini 2015 - download her

***

Juni 2012

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2011 - download her

Budget 2013 - download her

Bestyrelse valgt 17/6 2012 - download her

***

Juni 2011

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2010 - download her

Budget 2012 - download her

Bestyrelse valgt 19/6 2011 - download her

***

Juni 2010

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2009 - download her

Budget 2011 - download her

Bestyrelse valgt 20/6 2010 - download her

*

Juni 2009

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2008 - download her

Budget 2010 - download her

Bestyrelse valgt 21/6 2009 - download her

***

Juni 2008

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2007 - download her

Budget 2009 - download her

Bestyrelse valgt 22/6 2008 - download her

***

Juni 2007

Beretning - download her

Referat - download her

Regnskab 2006 - download her

Budget 2008 - download her

Bestyrelse valgt 24/6 2007 - download her

***

Juni 2006

Beretning - download her

Referat 18/6 2006 - download her

Referat 22/6 2006 - download her

Regnskab 2005 / se rest under budget 2007 - download her

Budget 2007 - download her

Bestyrelse valgt 18/6 2006 download her

***

Juni 2005

Beretning - download her

Referat 19/6 2005 - download her

Referat 28/88 2005 - download her

Regnskab 2004 - download her

Regnskab 2004 / formue - download her

Budget 2006 - download her

Bestyrelse valgt 19/6 2006 - download her

***

Juni 2004

Beretning - download

Referat - download her

Regnskab 2003 - download her

Regnskab 2003 / formue - download her

Budget 2005 - download her

Bestyrelse valgt 20/6 2004 - download


**************************************************************************************
Grundejerforeningen Ørnehøj

Bakkebølle Strand

4760 Vordingborg


Kontakt os på mail

kontakt@oernehoejen.dk