Informationer

Nyheder / Informationer

***

Grundejerforeningens Cvr. nummer: 35 97 74 57


Informationer fra bestyrelsen:

FaceBook

Grundejerforeningen Ørnehøj hjælper hinanden.

2023:Husk!

Generalforsamling Søndag d. 18. juni 2023 Kl. 10.00

Forslag der ønskes behandlet, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen
senest 1. maj. Forslag skal optages på dagsordenen og kopi/sammendrag medsendes sammen med indkaldelsen. Forslag kan ej
behandles, hvis ikke forslagsstiller eller en stedfortræder er tilstede på generalforsamlingen.

Forslag der ønskes optaget / behandlet på generalforsamlingen, sendes skriftligt / gerne på mail (kontakt@oernehoejen.dk)

***

Vordingborg Festuge 2023 – 10. til 15. juli (uge 28)


Aktivitetsplan for 2023:


I aktivitetsplanen har vi, som noget nyt, indsat en sidste dato for betaling af medlemskontingent til foreningen.

31. januar. er sidste frist for betaling af kontingent til grundejerforeningen.

På denne måde håber vi at indbetalingerne går lidt nemmere end sidste år.

I bedes overføre kontingentet på 700Kr til :

Reg. Nr.: 6220 Konto Nr.: 4708176.
I ”besked til modtager:” bedes i anføre sommerhus-adressen, Det gør det meget nemmere for kassereren.


Weekenden 11 og 12 marts 2023:
Forårs-oprydning ved søen. Husk at medbringe rive, le, græstrimmer, handsker og godt humør.
Husk også at tilmelde dig, senest 5. marts, til sekretæren (altså mig ).


Lørdag den 06-05-2023 kl. 10:00:
Bade- og bådebros udlægning og strandrensning. Vi starter med udlægning af bade- og bådebro og
strandrensning samt mindre opgaver. Mød op med trillebør, skovl, rive, greb og godt humør.
Bestyrelsen leder arbejdet og byder på lidt at drikke og spise.


Søndag den 18-06-2023 kl. 10:00:
Her afholdes vi den årlige generalforsamling.
Indkaldelsen hertil udsendes i henhold til vedtægterne.


Fredag den 23-06-2023:
Skt. Hans-aften. Vi tænder bålet på fællesarealet ved badebroen kl. 21:30.
Tørt brændbart haveaffald og tørt hække afklip kan lægges på bålpladsen fra lørdag den 20-05-
2023 til og med søndag den 04-06-2023.
Rødder, træstammer og byggematerialer må IKKE lægges på bålet.
Aflåsningen af området vil være fjernet i ovennævnte periode, for kørsel med lette personbiler
med trailer, med brænde til bålet.
Kun medlemmer af grundejerforeningen Ørnehøj må henlægge brandbart materiale på bålet.


Weekenden 9 og 10 september 2023:
Efterårs-oprydning ved søen. Husk at medbringe rive, le, græstrimmer, handsker og godt humør.
Husk også at tilmelde dig, senest 3. september, til sekretæren (altså mig igen ).


Lørdag den 21-10-2023 kl. 10:00:
Nedtagning af bade- og bådebro.
Her afslutter vi badesæsonen, som forhåbentlig har været en sommer uden regn og med masser
af solskin.***

PERSONDATAFORORDNING 25.5.18

Den nye forordning om beskyttelse af persondata er trådt i kraft. Det skete helt præcist den 25. maj 2018, og bestyrelsen skal hermed meddele, at de personlige data, vi ligger inde med, nemlig navn, adresse, telefon og e-mail, udelukkende bruges til at kontakte medlemmer af Grundejerforeningen Ørnehøj personligt og/eller til udsendelse af nyhedsmail. I kan til enhver tid bede os om ikke længere at bruge og behandle jeres personlige data som beskrevet - skriv i givet fald en mail til os på:

kontakt@oernehoejen.dk